Disclaimer

Disclaimer


Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de FMT België website

 

Het gebruik van de FMT België website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van FMT België. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van FMT België, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

 

De gebruiker erkent dat de website van FMT België teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en FMT België toebehoren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van FMT België de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren. Behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van FMT België, en mag in geen geval gereproduceerd worden zonder enige toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan FMT België de auteursrechten niet bezit, zouden eveneens op deze site kunnen gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te copiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven in dit document).

 

De huidige website (gebruik van de website en haar inhoud) wordt enkel voor privé doeleinden gebruikt en niet voor commerciële. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

 

Deze website en haar inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruikersgemak. FMT België kan niet garanderen dat haar webpagina's onvolledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. FMT België behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

 

FMT België neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.fmt-be.com wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar FMT België geeft geen garantie, noch vertegenwoordiging omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.fmt-be.com en haar inhoud op eigen risico is. Noch FMT België, noch de derde partij die betrokken is in het creëeren, produceren en verzenden van www.fmt-be.com kunnen aansprakelijk gesteld worden. FMT België is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.

 

FMT België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.

 

FMT België zet haar beste middelen in om links toe te voegen naar andere internet sites, die eigendom zijn of beheerd worden door derde partijen. Door dergelijke links te gebruiken, bent u genoodzaakt om de regels, met betrekking tot die site, te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze site te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat FMT België geen controle heeft over de inhoud van deze site, en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden over de inhoud dat gecreëerd of gepubliceerd is op die site.

 

Tijdens het versturen van uw persoonlijke data naar onze server, vb via e-mail of via webpagina's van FMT België, gaat u met het volgende akkoord:

  • De verstuurde gegevens bevatten geen illegale elementen;
  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens het versturen van uw gegevens;
  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft en u aanvaardt eveneens ons vrij te stellen van acties tov onze derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
  • Tijdens het gebruik van de website van FMT België, kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.

 

Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

 

FMT België is een geregistreerd handelsmerk. De product namen van FMT België zijn enerzijds handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van FMT België en eigendom van FMT België. Alle andere bedrijfs-en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee deze worden geassocieerd. Uw toegang tot deze site mag niet beschouwd worden om enige vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site verschijnen, zonder enige schriftelijke toestemming van FMT België of eigenaar van derde partij.

Dutch