top of page

DISCLAIMER

Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de FMT België website

 

Het gebruik van de FMT België website betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van FMT België. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid van FMT België, dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

 

De gebruiker erkent dat de website van FMT België teksten, tekeningen, foto's, video's, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en FMT België toebehoren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van FMT België de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te distribueren, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van FMT België. De foto's mogen in geen geval gereproduceerd worden zonder zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan FMT België de auteursrechten niet bezit, zouden eveneens op deze site kunnen gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te kopiëren dient aangevraagd te worden aan de houders van het copyright.

Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

 

Deze website en haar inhoud zijn gemaakt voor uw gebruikersgemak. FMT België kan niet garanderen dat haar webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. FMT België behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website of de toegang ervan te ontzeggen.

 

FMT België neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op www.fmt-be.com wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar FMT België geeft geen garantie, noch vertegenwoordiging omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang en gebruik van www.fmt-be.com en haar inhoud op eigen risico is. Noch FMT België, noch de derde partij die betrokken is in het creëren, produceren en verzenden van www.fmt-be.com kunnen aansprakelijk gesteld worden. FMT België is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.

 

FMT België kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

 

FMT België legt enkel links naar websites van derden waarvoor zij voorafgaandelijke toestemming heeft gevraagd. Door dergelijke links te volgen, bent u genoodzaakt om de bepalingen, met betrekking tot die site, te bestuderen en tevens te aanvaarden alvorens deze site te gebruiken. U aanvaardt impliciet dat FMT België geen controle heeft over de inhoud van deze site, en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden over de inhoud dat gecreëerd of gepubliceerd is op die site.

FMT België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.

 

Tijdens het versturen van uw persoonlijke data naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina's van FMT België, gaat u met het volgende akkoord:

  • De verstuurde gegevens bevatten geen illegale elementen;

  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve bestanddelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens het versturen van uw gegevens.

Tijdens het gebruik van de website van FMT België, kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet voor u toegankelijk zijn of niet correct werken.

 

Alle persoonlijke gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

bottom of page