top of page

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • IN WELKE REGIO IS FMT ACTIEF?

  FMT was tot voor kort uitsluitend actief in de provincie Antwerpen. Echter heeft onze organisatie sinds 2017 een serieuze uitbreiding tot stand gebracht waardoor u beroep kunt doen op een kwalitatief leegstandsbeheer over gans Vlaanderen en Brussel.
   

 • KAN IK OOK WONEN IN DE PANDEN VAN FMT?

  De core-business van FMT bestaat uit het (tijdelijk) plaatsen van ondernemingen binnen een leegstandsproject. Hierbij wordt in de meeste gevallen gewerkt rond een welbepaald thema (bv. muziek, kunst, dans, etc.) om zo een compacte community te creëren. Een ruimte voor bewoning zal slechts uitzonderlijk  aangeboden worden.
   

 • WAT ZIJN DE VEREISTEN VAN FMT OM EEN PAND TE KUNNEN BEHEREN?

  FMT zal steeds een concept op maat voorstellen dat afgestemd is op basis van de aanwezige nutsvoorzieningen, algemene staat van het pand, locatie en termijn van het project. De aanwezigheid van water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen is een basisbehoefte om een kwalitatieve werking te kunnen garanderen. De eigenaar dient er ook voor te zorgen dat het pand ten allen tijde wind- en waterdicht is.
   

 • IS ER EEN MINIMUMTERMIJN VOOR HET BEHEER?

  FMT hanteert een minimumtermijn van 6 maanden om een kwalitatieve invulling van het pand te voorzien. Gemiddeld worden de panden beheert voor een periode van 1 à 2 jaar.
   

 • HOE WERKT HET JURIDISCH?

  FMT stelt een dienstenovereenkomst op voor de eigenaar van een pand. Hierdoor blijft u uiteraard eigenaar van het pand en wordt FMT aangesteld als tijdelijk beheerder van uw onroerend goed.
  De tijdelijk geplaatste partij ondertekent een overeenkomst in de vorm van een "bezetting ter bede" en krijgt de naam bezetter i.p.v. huurder.
   

 • HOE WERKT HET TECHNISCH?

  Bij eventuele schade aan het pand zal FMT onverwijld de eigenaar op de hoogte brengen van de gedane vaststellingen. Waarna conform de getekende overeenkomst een interventie ingepland wordt, dewelke door FMT ter plaatse zal worden opgevolgd. 
   

 • HEB IK ALS EIGENAAR NOG TOEGANG TOT HET PAND?

  Uiteraard! Als eigenaar van een pand heeft u steeds toegang tot het gebouw. Mits de nodige afspraken kan FMT de eigenaar toegang verlenen tot de bezette ruimten, al dan niet in aanwezigheid van één van de werknemers van FMT. 
   

 • KAN IK ALS EIGENAAR EEN OVERZICHT VAN DE GEPLAATSTE PARTIJEN BEKOMEN?

  Als eigenaar kan u inloggen op onze website om zo het volledige dossier van het pand te bekijken. Hierbij leveren we standaard een overzicht van de invulling en indien gewenst vullen we dit aan met extra informatie.

bottom of page